Folkhälsopriset tilldelades Somaliska Kvinnoföreningen i Västerås

folkhalso.jpg

Prisutdelningen ägde rum vid en konferens om folkhälsa vid Mälardalens högskola i Västerås.

Juryns motivering:
”Somaliska kvinnoföreningens arbete bygger på nytänkande, kreativitet och mångfald. De samordnar kontinuerligt seminarium, temakvällar och cirklar med olika ämnen som bland annat kost, motion, stress och omskärelse. Detta för att förebygga ohälsa och öka livskvaliteten samt bidra till en ökad integration. Med sina budskap når de en av minoritetsgrupperna i samhället som är i behov av information och på så vis stärks de somaliska flickornas, kvinnornas och därmed familjernas ställning i samhället.”


Föreningsledare Stipendiet tilldelade Somaliska kvinnoföreningen i Västerås

foreningsledare.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Varje år delar Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd ut föreningsledarstipendier till föreningsledare som arbetar ideellt och är verksamma i Västerås. stipendiet tilldelades Zamzam Ali i den Somaliska kvinnoförening i Västerås, för hennes engagemang och ledarskap i Somaliska kvinnoföreningen där många ungdomar och barn är aktiva.

Somaliska kvinnoförening

Somaliska kvinnoföreningen bildades redan 1997 men fick 1998 tillgång till ABF's lokal i Västerås. Där vi bedrev ett projekt som avslutades i Mars 2002. Sedan dess har vi bedrivit vår verksamhet i olika Lokaler i Västerås.
Föreningens verksamhet har skapat en grund för kvinnornas bildning och förändrings villighet samt har förbättrat deras sociala situation. Föreningen har främst öppnat dörrar för kvinnor som annars varit relativt isolerade i det svenska samhället.
En viktig fråga har varit att bedriva information mot den kvinnliga könsstympningen, eftersom denna fråga berör den somaliska gruppen i högre grad. Kvinnliga könsstympning är en gammal tradition som har funnit i många år. Den har sin ursprung i det faroeniska traditionen och fortsatte fram till idag. Därför har de grupper som gör det har sitt ursprung därifrån och dessutom är kvinnlig könsstympning inte förknippad med religion som oftast folk tror, det är maktutövning över kvinnans sexualitet.


Förenings verksamhet

Den somaliska kvinnoföreningen arbetar främst med kvinnornas ställning i samhället. Det är denna grupp i samhället som stor utanför arbetsmarknaden och samhället i övrigt. Därför tycker vi det måste bli någon ändring. Vi jobbar med att stärka kvinnornas självförtroende och deras sociala nätverker för att underlätta att själva jobba med att förendra sin omgivning och skapa framtid.

Vi bedriver olika projekt som riktar denna grupp för att åstadkomma förändring synen på kvinnans roll i samhället. Kan vi ändra gruppen så vet vi att det leder förändring i den kommande generationen av kvinnor.


Hawo taako statyn

Home Page Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statyn "Hawo taako" som var placerad i centrala Mogdishu har länge varit symbolen för somaliska kvinnors kamp för självständigheten. Somaliska kvinnor har med ord och handling tagit del av för att befria landet från kolonial makten och denna statyn av en kvinna med spjut i vänstra bröst och en brinnande fackla i högra handen beskriver tydligt kampen för självständigheten.