Föreläsning om Kvinnlig könsstympning

Vi har haft föreläsning av Sara Johnsdotter och Birgitta Essén omSara bakgrunden till kvinnlig könsstympning och synen bland somalierna i Sverige. De menar att den nya kunskap om att könsstympning inte är påskrivet i koranen får många somalier reda på när de kommer till Sverige, där de möter anra muslimer som inte är könsstympade och upptäcker att det är traditionen och inte islam som kräver. Detta möte med andra muslimer i Sverige blir också en process som sätts igång, där frågan om könsstympning börjar ses med andra ögon blandsomalier i Sverige.

 


Vad är könsstympning

Könsstympning är en sedvänja som fanns före kristendomen och före islam dock inte knuten till någon religion. Inom islam är det bland vissa grupper en utbredd uppfattning att kvinnlig könsstympning skulle vara föreskrivet.
Inom kristendomen är det helt klart att kvinnlig könsstympning inte är påbjudet och inga kristna flickor kan könsstympas på religiösa grunder.
Det finns heller inget i den judiska lagen, Tora, eller i några andra judiska skrifter som föreskriver att omskärelse skall göras på kvinnor. Därför tycker vi inom Somaliska kvinnoföreningen ett samarbete med de grupper som praktiserar är en viktig del i kampen mot kvinnlig könsstympning och en förutsättning för att genomföra dealog.

En förändring av inställningen till kvinnlig könsstympning inom olika grupper som praktiserar sedvänjan tycker vi kan endast ske i en dialog, präglad av respekt för kultur, värderingar, religion, och livsstil. kvinnoföreningen vänder sig också till de människor som i sin yrkesutövning möter kvinnor som könsstympats och familjer där barn riskerar att bli könsstympade.
För att kunna förhindra denna sädvänja som oftast uppfattas att religionen kräver.

Litteratur om könsstympning

Skändad är en bok som handlar om kvinnlig könsstympning. Den handlar om en flicka från skandadSenegal som blir omskuren vid sju års ålder och det är en viktig bok. Den är skriven med lätt text och är därför väldigt lättläst. Boken är bra och man grips av historien, samtidigt som den ger en del kunskap om könsstympning och även om kvinnoproblematik i Västafrika och även om kulturkrockar. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att mycket har hänt även i Västafrika sedan tiden då det mesta i denna bok utspelar sig. (Från 1959 och framåt)